Dotaz zákazníka: Jak zkrátit odměnu, když zaměstnanec nejezdí dle předpisů? Jel po dálnici víc jak 1

15. 04. 2013

Dotaz zákazníka:

Jak zkrátit odměnu, když zaměstnanec nejezdí dle předpisů? Jel po dálnici víc jak 150 Km/h.

Písemné upozornění na možnost výpovědi dle ustanovení § 52 zákona 262/2006 Sb. písmena g) tím, že se zaměstnanec dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jeho vykonávané práci.

Vážený pane, tím, že jste dne ……….v …………hod………, jel rychlostí…………km/h, na místě kde je maximální dovolená rychlost 130km/h, jste se dle ustanovení § 52 Zákona 262/2006 Sb. písmena g) dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci. Konkrétně jste porušil 19. bod kapitoly 4.2 dopravně bezpečnostní předpis v řádu BOZP a PO, který byl vypracován v souladu s požadavky § 103, zákona č. 262/2006 Sb. – zákoníku práce v platném znění a § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy dopravními prostředky.

Peněžní postih Vám není možné odečíst podle § 13 písmena f) ZP 262/2006 Sb. (zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy…), proto Vám za porušení výše uvedeného nebude uznána Vaše odměna ve výši 5000,- Kč.

Zaměstnavatel

Máte zájem o BOZP a PO?

Poslat nezávaznou poptávku

nebo volejte na tel. číslo
+420 608 138 602

Proč BOZP a PO od nás?

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro certifikované zákazníky dle normy ISO a OHSAS.
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků po celé ČR!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Máme zavedený systém dle mezinárodní normy ISO 9001.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua).
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.