Dotaz zákazníka: odpovědnost za elektro spotřebiče

03. 04. 2013

Otázka:

Která el. zařízení se musí zahrnout do odpovědnosti stanoveného pracovníka? U kterých el . zařízení je nutné prokazatelné seznámení s návodem? Jen seznámení se pracovníka s návodem k obsluze nebo proškolení dle návodu s obsluhou el. zařízení. Který přepis a § ukládá výše uvedené povinnosti?

Odpověď: Podle § 103 odstavce (2)  ZP je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, ….

Myslím, že práce s počítačem nevykazuje z hlediska elektrických zařízení žádná rizika a proto nevím podle čeho by tato povinnost měla být stanovena.

Povinnost stanovení odpovědné osoby vyplývá z níže uvedené normy čl. 4.3 ČSN EN 50 110 – 1 ed.2, která je závazná, protože vyplývá z požadavků na BOZP a vyhlášky 50/1978 Sb. Následně je tato povinnost v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. § 3, odst. 3, písm. b); dále § 3, odst. 4, písm. b), a ČSN EN 50110-1, 4.3 Organizace - Pro každé elektrické zařízeni musí být určena osoba odpovědná za elektrické zařízení. Pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna společně, je nutné, aby mezi odpovědnými osobami za každé z těchto zařízení, byly prokazatelné stanoveny odpovědnosti.

vyhlášky 50/1978 Sb. Obsluha el. zařízení

- obsluhovat elektrická zařízení a přístroje mohou pouze osoby, jež byly prokazatelně seznámeny s jejich správnou obsluhou (osoby poučené). Zároveň musí být poučeny o možných ohroženích a zásadách první pomoci při zásahu el. proudem.

- nepoučené osoby smějí obsluhovat pouze el. zařízení do napětí 230 V, která jsou uzpůsobena tak, aby nemohlo dojít ke styku s částmi pod napětím. Při práci lze provádět pouze úkony, jež jsou povoleny v návodu pro obsluhu přístroje

Máte zájem o BOZP a PO?

Poslat nezávaznou poptávku

nebo volejte na tel. číslo
+420 608 138 602

Proč BOZP a PO od nás?

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro certifikované zákazníky dle normy ISO a OHSAS.
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků po celé ČR!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Máme zavedený systém dle mezinárodní normy ISO 9001.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua).
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.